Om medial sittning med Tarot

Tarotkortens ursprung är höljt i dunkel och ingen vet exakt var de härstammar ifrån. De utgör ett instrument för mediumet som med hjälp av dessa kan tolka dem och ge en glimt in i framtiden under en tarotsittning. Själv ser jag dem som en karta eller som stödord som påvisar för mig vad som är viktigt att ta upp med sittern. Ibland kan det röra sig om händelser i det förflutna som är viktiga att ta upp och lösa och ibland rör det sig enbart om nutid eller framtid och ibland både dåtid, nutid och framtid. Detta är individuellt vid varje sittning. Du som klient kan då ställa frågor, vilka jag sedan tolkar utifrån korten.

Då jag är ett sk ett psychic medium så använder jag både min mediala gåva genom att läsa av energier och influenser såväl som min mediumistiska förmåga dvs att jag genom kontakt med andevärlden får svar och vägledning för sittern. Det innebär alltså att svaret är en produkt av min mediala såväl som min mediumistiska förmåga. Jag använder tarotkorten som en karta som jag tolkar med hjälp av min intuition, erfarenhet och min kontakt med andevärlden. De budskap jag får fram rör sig om dåtid(för att befästa och tona in på sittern), nutid(för att få grepp om situationen)och framtid(för att se vad som kommer). Man kan även gå in mer generellt på klientens liv eller mer riktat för att gå ner och se djupare på ett problem inom ett specifikt område.

Du kommer att få med dig den vägledning och de budskap från andevärlden som de anser att du bör ha med dig. Vissa av dessa buskap kan vara högst personliga, medans andra kan utgöra råd, stöd och vägledning i olika situationer i ditt liv. Det handlar inte om att få nästa veckas lottorad som kommer leda till vinst, utan bara just det som är det bästa för dig just nu och det som är menat för just dig. 

Under en medial sittning använder jag mig av hela spektrumet av sinnen. Detta innebär att jag kan se, höra,känna, lukta samtidigt som jag använder mitt framtidsseende till att se vad som kommer i kombination med min erfarenhet av att tolka tarotkortens budskap.

Det är viktigt att tänka på att ingen fråga är för dum att ställa. Det du kommer att få med dig är det som är viktigt för just dig och ditt liv. Inte alltid det du vill.