Om att vara ett medium och vad det innebär

Om medialitet

Ordet medium står för mellan två världar, vilket just ett medium är. Som medium utgör man en kanal mellan andevärlden och denna värld som vi lever i.Som regel kan inte mediumet själv bestämma vem från andevärlden som ska komma på besök, utan det är helt upp till andra sidan. Det är viktigt att tänka på att även om den man önskat inte dyker upp under tarotsittningen/den mediala vägledningen/mediala konsultationen, så innebär det inte att just den ande som dök upp inte hade något viktigt att säga just dig. Snarare tvärt om. Kanske vill anden som närvarar förmedla ett förlåt, eller bara ge en hälsning men det kan även vara så att den ande som väljer att komma ned under sittningen/sessionen är just den som kan vägleda dig bäst i just det tillfället.

Man kan aldrig tvinga en specifik ande att komma igenom vid en medial vägledning/medial sittning utan de närvarar helt av egen fri vilja. Däremot kan det vara så att allt för kort tid har förflutit sedan personens bortgång, vilket gör att de inte riktigt är redo att komma ned med budskap och då kan en annan ande komma ned istället.

Jag som medium utgör delvis en medfödd naturligt stark kanal men jag har även tränat upp min förmåga att lita på de budskap och kontakt jag får till mig. Ibland är det så att klienten inte riktigt förstår budskapet under sessionen/mediala konsultationen men att det klarnar efter någon dag eller efter då en tid har gått. Ofta är det även så att det är svårt att ta till sig allt som kommer fram under en sittning då budskapen blir väldigt koncentrerade under en relativt kort tid, men däremot brukar det falla på plats då man fått lite perspektiv på det som kommit fram.

Under en medial vägledning/medial sittning/tarotsittning får mediumet kontakt med en ande som befinner sig på andra sidan. Mediumet beskriver då vem denne har med sig så att du som klient ska förstå vem det verkligen rör sig om. Då anden är identifierad brukar anden ge ett budskap eller hälsning till klienten. Ibland är det lite och ibland är det mer som anden har att säga. Detta förmedlas via mediumet. En medial vägledning kan ge en otrolig tröst och  även kännas förlösande för klienten och många känslor kommer ofta upp till ytan. Detta är inget att skämmas över, utan något som är helt naturligt. Här är det av största vikt att mediumet har förmågan att känna empati och medmänsklighet, men ibland kan det även vara av behov att vidarebefodra sittern till annan professionell hjälp om det visar att det rör sig om djupare trauman/problem. (Så som terapueft, psykolog, läkare eller en präst etc)

Kärlek, medmänsklighet och empati är några av de viktigaste egenskaperna hos ett medium.