Värdegrund som medium

För mig är det av största vikt att jag som medium jobbar med kvalitet genom hela mitt arbete. Vad innebär då detta för mina klienter? Jo, jag arbetar främst med bevisning på andevärldens exictens. Detta gör jag genom att jag främst förmedlar budskap och kontakter som klienten kan känna till. Jag ser mycket seriöst på mitt yreksutövande som medium och därav så valde jag att certifiera mig trots att jag redan innan visste min kapacitet och trots att jag hade fått bekräftelse på den sedan tidigare. För mig utgör certifikatet ett kvitto på att jag håller en satt nivå och att jag vågat pröva mig och mina förmågor inför ett annat medium som genom sin namnteckning går i god för min kvalitet och förmåga. 

Jag förmedlar budskapen och det jag får fram under den mediala konsultationen/tarotsittningen/mediala vägledningen på ett enkelt,lättförståligt och"cleant"sätt utan omsvep. Budskapen förmedlas även med en stor portion empati, förståelse, medlidande och inte minst kärlek till de människor som jag möter. Detta är enligt mig ett måste då en människa som kommer till ett medium många gånger är mycket sårbara. Detta måste respekteras från mediumets sida. Utan empati och medmänsklighet ska man inte jobba som medium då man enligt mig inte passar i en bransch där man många gånger når djupt in i en persons själ och även når personens känsligaste punkter. Att även hålla en så fördomsfri sittning som möjligt är för mig en mycket viktig aspekt i mitt arbete då alla tänkbara frågor och information kan komma upp. Ingen fråga är för"dum" eller"pinsam"för att ställas. Mitt arbete utgörs av att förmedla budskap från andevärlden som svar på frågeställningen, inte att dömma! 

Många gånger kan klienter"bli beroende"av att gå till medium och en del låter sig helt styras av mediumets budskap, vilket inte är lämpligt. Därför måste jag ibland avstå från att ta en sittning om klienten nyligen sökt svar genom mig tidigare.(om det rör sig om samma område) Tanken är inte att jag ska styra klienetens liv. Det jag ger dig är likt en karta. Jag säger vad jag ser ligger framför dig men det är fortfarande upp till dig om du väljer att följa vägen. Den fria viljan måste alltid finnas kvar. Andevärlden vill aldrig styra oss, utan bara ge oss råd precis som de hade gjort om de hade levt. 

För mig är det även en självklarhet att jag inte tar upp svårare sjukdomar, död eller olyckor då det inte ger dig som klient något. 

Fortfarande är det lite tabu i vissa kretsar att gå  till ett medium för medial rådgivning/konsultationer eller tarotsittningar och på grund av detta, och även det fatum att jag kan få upp känslig information så arbetar jag självklart alltid under tystnadsplikt mot alla kunder. Detta för att du som kund ska känna dig säker och trygg i mina händer.